image

Tvá karta

logo
MENU
ZPĚT
WIRELESS
CHARGING
MICRO-USB
CHARGING
FIT PASSPORT /
FIELD NOTES
MOVEMENT
DETECTOR
WIRELESS
CHARGING
MICRO-USB
CHARGING
FIT PASSPORT /
FIELD NOTES
MOVEMENT
DETECTOR
WIRELESS
CHARGING
MICRO-USB
CHARGING
FIT PASSPORT /
FIELD NOTES
MOVEMENT
DETECTOR
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 26.10.2017
 • Tyto záruční podmínky se vztahují na produkty distribuované společností WOOLET Co, umístěné v Delaware, USA, na dálnici 3500 South Dupont, 19901 Dover, Delaware, USA (korespondenční adresa: 907 Burlingame Ave., 9 Burlingame, 94010 California, CA USA) bez územních omezení.
 • Společnost WOOLET zajišťuje, že výrobky neobsahují fyzické vady (jak z hlediska použitých materiálů, tak i kvality zpracování).
 • Záruční doba je dvanáct měsíců pro kůži a kožené zboží (peněženky), šest měsíců pro elektronické součástky a baterie. Záruční doba začíná dnem zakoupení výrobku.
 • Záruka se vztahuje pouze na fyzické vady výrobku, které se objevily v průběhu záruční doby a které jsou důsledkem základní příčiny výrobku v době přechodu na riziko náhodné ztráty nebo zničení výrobku kupujícímu (tj. běžně v době dodávky výrobku). Záruka se vztahuje pouze na závady, které ovlivňují použitelnou hodnotu výrobku a snižují jeho použitelnost v souladu s běžným používáním výrobku.
 • Záruka se nevztahuje zejména na závady způsobené nesprávným používáním výrobku, samočinnými úpravami nebo opravami, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou nebo specifikacemi výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodnou přepravou, skladováním nebo čištěním výrobku, stejně jako škody způsobené nehodami, přírodními katastrofami, neobvyklými mechanickými faktory nebo podmínkami prostředí, jako je vysoká nebo nízká teplota nebo tlak, vlhkost, chemické faktory nebo jiné podobné okolnosti. Záruka se nevztahuje na případy, kdy výrobek nebyl použit v souladu s uživatelskou příručkou nebo požadavky na specifikaci výrobku nebo pokud byl výrobek zneužit.
 • Záruka se nevztahuje na změny charakteristik výrobku, které jsou výsledkem běžného opotřebení produktu v průběhu času.
 • V případě vady výrobku by kupující měl přestat používat výrobek a do 14 dnů od vady podat stížnost na WOOLET pomocí online formuláře na webových stránkách woolet.cz nebo prostřednictvím emailové podpory @ woolet. V každém případě by stížnost měla zahrnovat kupujícího, produkt a zjištěnou vadu. Kupující by měl poskytnout společnosti WOOLET veškeré informace nezbytné pro podání reklamace, zejména datum nákupu, číslo objednávky nebo prodejní doklad, jméno, příjmení a kontaktní údaje kupujícího.
 • Společnost WOLET přijme stížnost do 14 pracovních dnů od jejího obdržení, ale je-li nutné získat další informace, provést technickou analýzu nebo prověřit vrácený produkt, může být lhůta pro zpracování stížnosti prodloužena. V tomto případě společnost WOOLET informuje kupujícího o novém datu.
 • Společnost WOOLET může od kupujícího požadovat dodatečné materiály nebo dokumentaci, zejména fotografickou dokumentaci týkající se vadného výrobku nebo doklad potvrzující nákup výrobku (fakturu nebo účet). Neposkytnutí těchto materiálů může prodloužit postup pro uznání stížnosti nebo dokonce zabránit jeho uznání.
 • Pokud je třeba, aby WOLET kontroloval vadný výrobek, měl by kupující doručit vadný výrobek WOOLET na vlastní náklady, pokud se strany nedohodnou jinak. V tomto případě, pokud je nárok považován za platný, WOLET vrátí kupujícímu dokumentované náklady na zpáteční přepravu. Pokud se stížnost ukáže jako neopodstatněná, WOLET nebude povinen uhradit náklady na dopravu nebo pokrýt náklady na vrácení zboží kupujícímu. Kupující nese riziko náhodného poškození nebo zničení výrobku, dokud není dodáno do společnosti WOLET a od okamžiku, kdy byl výrobek dodán dodavatelské společnosti.
 • Pokud je reklamace kupujícího platná, společnost WOOLET odstraní vadu výrobku (opravu), poskytne nový výrobek (nahradí výrobek) nebo vrátí kupujícímu peníze v hotovosti nebo ve formě dárkové karty pro internetový obchod woolet.cz.
 • Společnost WOOLET bude plnit svou povinnost opravit nebo nahradit produkt nebo vrátit peníze do 30 pracovních dnů od data reklamace. V případě technických potíží nebo obtíží při zadávání veřejných zakázek může být lhůta prodloužena a společnost WOOLET informuje kupujícího o změně lhůty.
 • V případě opravy nebo výměny výrobku společností WOOLET se záruční doba neobnoví ani prodlouží.
 • Společnost WOOLET neodpovídá kupujícímu ani žádnému uživateli produktu za žádné škody, výdaje, ztrátu zisku nebo úspory ani za žádné další škody vyplývající z nákupu, používání nebo nemožnosti použití produktu.
 • The warranty does not exclude, limit or suspend the buyer's rights under the warranty provisions for defects in the sold goods that the buyer can perform directly against the seller from which he purchased the product.
 • These warranty terms apply from the date of purchase.
REKLAMAČNÍ ŘÁD img TERMS img
Kickstarter Woolet Smart Wallet - elegantní, štíhlá ručně šitá peněženka ZÍSKEJ 10% SLEVU NA VÁŠ DALŠÍ NÁKUP* *propagace neobsahuje balíčky Přihlas se do komunity Woolet a získej toto a všechny další speciální nabídky přímo do doručené pošty.
NE DĚKUJI, zaplatím běžnou cenu
img PRZEJDŹ NA POLSKĄ STRONĘ
WOOLET.PL
Zapraszamy na zakupy w naszym polskim sklepie - woolet.pl! Na stronie wygodnie zapłacisz w złotówkach, wykorzystując serwis PayU PRZEJDŹ NA WOOLET.PL
Pozostań na stronie woolet.co