image

Tvá karta

logo
MENU
ZPĚT
WIRELESS
CHARGING
MICRO-USB
CHARGING
FIT PASSPORT /
FIELD NOTES
MOVEMENT
DETECTOR
WIRELESS
CHARGING
MICRO-USB
CHARGING
FIT PASSPORT /
FIELD NOTES
MOVEMENT
DETECTOR
WIRELESS
CHARGING
MICRO-USB
CHARGING
FIT PASSPORT /
FIELD NOTES
MOVEMENT
DETECTOR
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 26.10.2017
Vítej, PROSÍM, ČTI POZORNĚ

Tyto podmínky používání ("Podmínky použití") se vztahují na používání webových stránek společnosti Woolet Co umístěných na adrese http://www.woolet.cz (the "Site"). The Site is the property of Woolet Co. Your use of the Woolet Co website http://www.woolet.cz (dále jen "woolet.cz") a služby a nástroje se řídí následujícími smluvními podmínkami platnými pro woolet.cz. Pokud provádíš transakce na woolet.cz, budeš se řídit zásadami, které se vztahují na webové stránky pro takovou transakci. Pouhým použitím webových stránek budeš uzavírat smlouvy s Woolet Cz a tyto smluvní podmínky představují tvoje závazné závazky.

Pokud používáš jakoukoli službu poskytovanou společností Woolet.cz, včetně, ale nikoli výhradně, (např. Recenze zákazníků), budeš se řídit pravidly, pokyny, zásadami, podmínkami a podmínkami platnými pro tuto službu a budou považovány za začleněné do těchto Podmínek použití a budou považovány za součást těchto Podmínek. Společnost Woolet.cz si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit, doplnit nebo odstranit části těchto Podmínek. Je tvojí povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky používání změn. Tvoje pokračování v používání stránek po zveřejnění změn bude znamenat, že změny přijmeš a souhlasíš s nimi. Za předpokladu, že budeš dodržovat tyto Podmínky užívání, společnost Woolet.cz ti uděluje osobní, nevýlučné, nepřenosné, omezené oprávnění k zadávání a používání stránek.

PŘÍSTUP, BROWSING NEBO JINÉ POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY INDIKUJE TVOJI SMLOUVU VŠECH PODMÍNEK V TÉTO SMLOUVĚ, PROSÍM PŘEČTI SI TUTO SMLOUVU PŘED PROCESEM

Společnost Woolet.cz si vyhrazuje právo ukončit tvoji objednávku a odmítnout poskytnutí přístup k Woolet.cz, pokud je přiveden na oznámení společnosti Woolet.cz nebo pokud zjistí, že jsi mladší 18 let.

Z tohoto důvodu, prohlašuješ a zaručuješ, že jsi starší 18 let, nebo navštěvuješ stránky pod dohledem rodičů nebo opatrovníka. V souladu s podmínkami této smlouvy ti společnost Woolet.cz uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci na přístup a používání stránek tím, že je zobrazuje ve tvém internetovém prohlížeči pouze za účelem nákupu položek prodávaná na stránce a nikoliv pro komerční účely nebo použití jménem žádné třetí strany, s výjimkou případů, kdy to výslovně povolí společnost Woolet.cz v předstihu. Jakékoli porušení této dohody vede k okamžitému zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění.

Pokud používáš Woolet.cz, budeš zodpovědný za všechny tvé aktivity. Souhlasíš s tím, že pokud poskytneš jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neúčinné nebo neúplné, že společnost Woolet.cz má důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neúčinné nebo neúplné nebo nejsou v souladu s těmito Podmínkami použití , Společnost Woolet.cz má právo na dobu neurčitou pozastavit nebo ukončit objednávku s Woolet.cz a odmítnout ti poskytnutí přístupu k webové stránce.

……………

POMOC
Souhlasíš s tím, že opravný prostředek společnosti woolet.cz na případné porušení této smlouvy bude nedostatečné a že woolet.cz bude mít nárok na konkrétní plnění nebo soudní opatření, nebo obojí kromě případných škod, může být woolet.cz oprávněn k vymáhání, společně s přiměřenými náklady na jakoukoli formu řešení sporů, včetně, avšak bez omezení, poplatků za advokáta. Žádné právo nebo náprava woolet.cz nebude vylučovat jakoukoli jinou, ať již ze zákona nebo ve vlastním kapitálu, včetně, mimo jiné, škody na úhradě škody, advokátní poplatky a výdaje. Žádná výjimka, kterou Woolet.cz o svých právech nebo opravných prostředcích za těchto podmínek poskytne, neznamená jakoukoli povinnost udělit jakoukoli podobnou, budoucí nebo jinou výjimku.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE WOOLET.CZ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE WOOLET.CZ BUDE PŘEDNOSTNĚ INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

NAŠE KONTAKTY
Veškeré dotazy nebo připomínky (včetně veškerých dotazů nesouvisejících s porušením autorských práv) týkajících se tohoto webu se týkají stránky podpory na webových stránkách nebo na naší fyzické kanceláři Woolet Co - 907 Burlingame ave 9, Burlingame, 94010 California, CA USA.
ZÁRUKA img ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ img
Kickstarter Woolet Smart Wallet - elegantní, štíhlá ručně šitá peněženka ZÍSKEJ 10% SLEVU NA VÁŠ DALŠÍ NÁKUP* *propagace neobsahuje balíčky Přihlas se do komunity Woolet a získej toto a všechny další speciální nabídky přímo do doručené pošty.
NE DĚKUJI, zaplatím běžnou cenu
img PRZEJDŹ NA POLSKĄ STRONĘ
WOOLET.PL
Zapraszamy na zakupy w naszym polskim sklepie - woolet.pl! Na stronie wygodnie zapłacisz w złotówkach, wykorzystując serwis PayU PRZEJDŹ NA WOOLET.PL
Pozostań na stronie woolet.co